Software-ontwikkeling

Stefan Mensink, software-ontwikkelaar

Heeft u behoefte aan een stuk software, een webapplicatie of website, of wilt u iets aangepast hebben aan een bestaand systeem, dan kan ik u wellicht helpen.

Kennis en ervaring

Ik heb kennis in huis van o.a. de volgende technieken:

  • Webapplicaties: PHP, MySQL, JavaScript, jQuery, Bootstrap, DHTMLX, responsive
  • Web services: JSON, SOAP
  • Desktop: Java, Swing, JavaFX, Objective C/Cocoa
  • Mobile: iOS, Objective C, Cocoa
  • Embedded: C/C++ (Arduino, ESP32/ESP8266, AVR)
  • Code management: Subversion, Git
  • Systeembeheer: Linux, DNS, Apache, Asterisk, IP-networking, virtualisatie

Meer informatie

Neem voor meer informatie gerust contact op. Ik denk graag met u mee over een passende oplossing voor uw probleem.

Aanvullende details over ervaring en gedane projecten vindt u op LinkedIn.